Metode creative și integrative în jurul “Kidflex-ului” – Diana Teodorescu

Copii și adolescenții au o lume interioară complexă și delicată de care noi adulții ne înstrăinăm adesea! Poate pentru că ne facem oameni prea mari! Acest workshop integrează creativ în hexaflexul specific ACT, metode și tehnici menite să sprijine terapeuții în explorarea și sprijinirea copiii cu instrumente eficiente de flexibilizare psihologică. Pe lângă îmbinarea creativă a tehnicilor cunoscute din literatura de specialitate, venim cu elemente și materiale noi, inovative, integrative: carduri cu personaje ce întruchipează abilitățile necesare dezvoltării flexibilității psihologice și povești terapeutice noi, dedicate acestor personaje! Focusul activității va fi pe explorarea principalelor arii de competențe și dezvoltarea abiltăților necesare orientării după valori, dezvoltării prezenței conștiente, a acceptării și compasiunii, defuziunii de emoții și gânduri dificile.  

Workshop-ul va fi inserat cu activități practice, jocuri de rol, va diferenția aspectele avute în lucru pe categorii de vârstă, va aduce multe elemente creative, inovative și integrative

Obiective:

1. Explorarea lumii interioare a copiilor și adolescenților: Participanții vor dobândi informații despre lumea interioară complexă și delicată a copiilor și adolescenților, învățând cum să integreze în mod creativ modelul hexaflex al ACT pentru a sprijini flexibilitatea psihologică.

2. Implementarea tehnicilor creative și integrative: Participanții vor învăța să utilizeze instrumente inovatoare, cum ar fi cărți de caractere care întruchipează abilități esențiale pentru flexibilitate psihologică și noi povești terapeutice, pentru a îmbunătăți terapia pentru clienții tineri.

3. Dezvoltarea competențelor de bază în terapie: Clinicienii își vor dezvolta abilitățile de ghidare a copiilor și adolescenților în ceea ce privește viața orientată spre valori, prezență conștientă, acceptarea, compasiunea și defuziunea cognitivă prin activități practice și jocuri de rol.

Competențe dobândite:

1. Înțelegerea psihologiei copilului și adolescentului: Competență în înțelegerea și abordarea nevoilor psihologice unice ale copiilor și adolescenților folosind principiile ACT.

2. Tehnici terapeutice creative: Abilitatea de a implementa tehnici creative și integrative, cum ar fi cărțile de caractere și poveștile terapeutice, pentru a stimula flexibilitatea psihologică la clienții tineri.

3. Dezvoltarea abilităților pentru flexibilitate psihologică: Capacitate sporită de a dezvolta și de a cultiva competențele de bază la copii și adolescenți, inclusiv conștientizarea, acceptarea, compasiunea și defuzia cognitivă, prin activități captivante și adecvate vârstei.

Bibliografie:

1. Hayes, L. L., & Ciarrochi, J. (2015). *The Thriving Adolescent: Using Acceptance and Commitment Therapy and Positive Psychology to Help Teens Manage Emotions, Achieve Goals, and Build Connection*. New Harbinger Publications.

2. Coyne, L. W., & Murrell, A. R. (2009). *The Joy of Parenting: An Acceptance and Commitment Therapy Guide to Effective Parenting in the Early Years*. New Harbinger Publications.

3. Sautter, E. M., & Franklin, C. (2011). *Parenting a Teen Who Has Intense Emotions: DBT Skills to Help Your Teen Navigate Emotional and Behavioral Challenges*. New Harbinger Publications.

4. Blackledge, J. T., & Hayes, S. C. (2006). *Using Acceptance and Commitment Training in the Support of Parents of Children Diagnosed with Autism*. Child & Family Behavior Therapy, 28(1), 1-18.

5. McCurry, S. M. (2009). *Parenting Your Anxious Child with Mindfulness and Acceptance: A Workbook*. New Harbinger Publications.